ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะโล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
7
20
1
อบ.2
16
8
24
1
อบ.3
10
14
24
1
รวม อบ.
39
29
68
3
ป.1
4
16
20
1
ป.2
8
15
23
1
ป.3
8
15
23
1
ป.4
15
8
23
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
55
75
130
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
104
198
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...