ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
12
28
2
อบ.2
22
19
41
2
อบ.3
17
18
35
2
รวม อบ.
55
49
104
6
ป.1
16
24
40
2
ป.2
19
19
38
2
ป.3
22
16
38
2
ป.4
23
20
43
2
ป.5
25
21
46
2
ป.6
16
9
25
1
รวมประถม
121
109
230
11
ม.1
13
17
30
1
ม.2
16
11
27
1
ม.3
19
10
29
1
รวมมัธยมต้น
48
38
86
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
224
196
420
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...