ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสิโป ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
9
21
1
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
28
28
56
3
ป.1
15
12
27
1
ป.2
25
16
41
2
ป.3
14
12
26
1
ป.4
14
23
37
2
ป.5
12
17
29
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
89
89
178
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
117
234
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...