ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบาโงสะโต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
7
21
1
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
36
25
61
3
ป.1
8
11
19
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
14
6
20
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
12
4
16
1
ป.6
14
6
20
1
รวมประถม
68
44
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
69
173
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...