ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
14
20
1
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
25
35
60
3
ป.1
9
10
19
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
12
16
28
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
54
62
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
97
176
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...