ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
7
12
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
21
19
40
3
ป.1
8
5
13
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
42
33
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
52
115
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...