ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบละแต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
3
13
1
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
16
14
30
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
8
0
8
1
รวมประถม
38
30
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
44
98
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...