ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
30
25
55
2
อบ.2
30
23
53
2
อบ.3
28
18
46
2
รวม อบ.
88
66
154
6
ป.1
48
39
87
2
ป.2
45
31
76
2
ป.3
27
36
63
2
ป.4
41
27
68
2
ป.5
37
27
64
2
ป.6
37
24
61
2
รวมประถม
235
184
419
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
323
250
573
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...