ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบลูกา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
3
0
3
1
รวม อบ.
9
11
20
3
ป.1
11
1
12
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
6
1
7
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
0
10
10
1
รวมประถม
28
18
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
29
66
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...