ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสาวอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
3
13
16
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
12
22
34
3
ป.1
4
5
9
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
41
32
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
54
107
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...