ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมือและห์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
8
15
1
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
24
20
44
3
ป.1
17
12
29
1
ป.2
9
20
29
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
69
65
134
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
85
178
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...