ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจือแร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
8
17
1
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
25
18
43
3
ป.1
14
9
23
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
61
49
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
67
153
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...