ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
9
25
1
อบ.2
10
18
28
1
อบ.3
11
32
43
2
รวม อบ.
37
59
96
4
ป.1
31
26
57
2
ป.2
19
28
47
2
ป.3
30
19
49
2
ป.4
16
23
39
2
ป.5
32
22
54
2
ป.6
33
29
62
2
รวมประถม
161
147
308
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
198
206
404
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...