ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
11
14
25
1
รวม อบ.
19
26
45
2
ป.1
17
13
30
1
ป.2
22
13
35
1
ป.3
15
13
28
1
ป.4
12
16
28
1
ป.5
11
22
33
1
ป.6
23
22
45
2
รวมประถม
100
99
199
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
125
244
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...