ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านรือเสาะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
3
11
1
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
7
16
23
1
รวม อบ.
20
26
46
3
ป.1
9
7
16
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
15
13
28
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
61
58
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
84
165
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...