ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
9
16
1
อบ.2
13
18
31
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
30
35
65
3
ป.1
23
20
43
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
9
20
29
1
ป.4
22
10
32
1
ป.5
18
11
29
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
96
87
183
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
122
248
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...