ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
2
2
1
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
0
4
4
1
รวม อบ.
5
7
12
3
ป.1
5
2
7
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
5
1
6
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
27
22
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
29
61
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...