ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
5
6
1
อบ.2
0
2
2
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
3
13
16
3
ป.1
2
6
8
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
20
24
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
37
60
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...