ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบากง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
5
12
1
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
17
19
36
1
รวม อบ.
37
30
67
3
ป.1
14
21
35
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
19
12
31
1
ป.6
16
19
35
1
รวมประถม
88
81
169
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
111
236
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...