ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชาพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
21
13
34
3
ป.1
12
9
21
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
56
44
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
57
134
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...