ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
2
2
1
อบ.2
0
3
3
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
1
7
8
3
ป.1
9
8
17
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
44
43
87
6
ม.1
17
5
22
1
ม.2
3
3
6
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
25
15
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
65
135
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...