ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
16
8
24
1
รวม อบ.
32
27
59
3
ป.1
11
12
23
1
ป.2
20
14
34
1
ป.3
15
15
30
1
ป.4
17
10
27
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
16
14
30
1
รวมประถม
87
78
165
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
105
224
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...