ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกูยิ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
4
17
1
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
39
22
61
3
ป.1
16
14
30
1
ป.2
19
20
39
1
ป.3
15
11
26
1
ป.4
17
17
34
1
ป.5
11
17
28
1
ป.6
24
19
43
1
รวมประถม
102
98
200
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
141
120
261
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...