ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอีนอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
24
21
45
3
ป.1
13
10
23
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
56
44
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
65
145
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...