ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลาเมาะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
14
4
18
1
รวม อบ.
28
18
46
3
ป.1
12
7
19
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
56
53
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
71
155
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...