ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
2
13
1
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
24
12
36
3
ป.1
8
9
17
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
59
49
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
61
144
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...