ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดือแยหะยี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
20
11
31
1
อบ.2
7
15
22
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
40
33
73
3
ป.1
11
7
18
1
ป.2
17
12
29
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
14
14
28
1
ป.6
17
9
26
1
รวมประถม
78
65
143
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
98
216
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...