ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
12
19
31
3
ป.1
13
8
21
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
17
5
22
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
71
50
121
6
ม.1
11
6
17
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
14
2
16
1
รวมมัธยมต้น
33
13
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
82
198
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...