ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตายา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
8
13
21
1
อบ.3
15
12
27
1
รวม อบ.
28
31
59
3
ป.1
13
11
24
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
11
17
28
1
ป.5
14
15
29
1
ป.6
12
20
32
1
รวมประถม
72
85
157
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
116
216
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...