ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
9
16
1
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
10
21
31
1
รวม อบ.
26
41
67
3
ป.1
18
14
32
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
18
12
30
1
ป.4
12
15
27
1
ป.5
17
13
30
1
ป.6
13
15
28
1
รวมประถม
91
82
173
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
123
240
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...