ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านละหาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
14
7
21
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
26
24
50
3
ป.1
13
8
21
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
19
6
25
1
ป.6
12
19
31
1
รวมประถม
76
65
141
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
89
191
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...