ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยือลาแป ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
13
29
1
อบ.2
17
16
33
1
อบ.3
16
19
35
1
รวม อบ.
49
48
97
3
ป.1
23
20
43
1
ป.2
19
11
30
1
ป.3
22
20
42
1
ป.4
21
23
44
1
ป.5
30
26
56
2
ป.6
24
28
52
2
รวมประถม
139
128
267
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
188
176
364
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...