ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกาโดะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
5
15
1
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
19
14
33
1
รวม อบ.
41
32
73
3
ป.1
12
6
18
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
9
14
23
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
16
8
24
1
รวมประถม
69
53
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
85
195
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...