ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
4
10
1
อบ.2
0
9
9
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
13
19
32
3
ป.1
8
4
12
1
ป.2
2
6
8
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
39
28
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
47
99
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...