ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
10
7
17
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
4
10
14
1
ป.6
10
19
29
1
รวมประถม
48
64
112
6
ม.1
11
12
23
1
ม.2
3
3
6
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
19
18
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
89
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...