ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
18
10
28
1
รวม อบ.
22
19
41
2
ป.1
9
12
21
1
ป.2
16
11
27
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
60
63
123
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
82
164
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...