ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบาโงปะแต ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
14
27
1
อบ.2
19
14
33
1
อบ.3
15
19
34
1
รวม อบ.
47
47
94
3
ป.1
21
17
38
1
ป.2
28
21
49
2
ป.3
10
21
31
1
ป.4
20
31
51
2
ป.5
25
19
44
2
ป.6
22
16
38
1
รวมประถม
126
125
251
9
ม.1
19
12
31
1
ม.2
10
13
23
1
ม.3
12
2
14
1
รวมมัธยมต้น
41
27
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
214
199
413
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...