ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
17
15
32
3
ป.1
6
5
11
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
52
42
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
57
126
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...