ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนพลู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
20
16
36
3
ป.1
4
8
12
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
8
14
22
1
ป.5
14
7
21
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
63
59
122
6
ม.1
11
13
24
1
ม.2
12
13
25
1
ม.3
9
12
21
1
รวมมัธยมต้น
32
38
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
113
228
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...