ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
13
28
1
อบ.2
2
8
10
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
23
28
51
3
ป.1
9
12
21
1
ป.2
15
11
26
1
ป.3
15
12
27
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
12
13
25
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
70
65
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
93
186
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...