ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
19
6
25
1
อบ.2
20
21
41
2
อบ.3
26
21
47
2
รวม อบ.
65
48
113
5
ป.1
27
17
44
2
ป.2
25
29
54
2
ป.3
32
38
70
2
ป.4
16
20
36
1
ป.5
26
29
55
2
ป.6
23
33
56
2
รวมประถม
149
166
315
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
214
214
428
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...