ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซือเลาะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
10
15
25
1
อบ.3
15
11
26
1
รวม อบ.
27
30
57
3
ป.1
7
8
15
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
19
10
29
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
63
49
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
79
169
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...