ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบาโง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
22
22
44
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
10
19
29
1
ป.3
25
12
37
1
ป.4
17
18
35
1
ป.5
20
16
36
1
ป.6
23
22
45
2
รวมประถม
101
97
198
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
119
242
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...