ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคอลอกาเว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
31
29
60
2
อบ.2
54
52
106
3
อบ.3
55
48
103
3
รวม อบ.
140
129
269
8
ป.1
72
66
138
4
ป.2
68
67
135
4
ป.3
61
55
116
4
ป.4
55
58
113
4
ป.5
58
59
117
4
ป.6
59
71
130
4
รวมประถม
373
376
749
24
ม.1
54
33
87
2
ม.2
52
41
93
2
ม.3
28
30
58
2
รวมมัธยมต้น
134
104
238
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
647
609
1,256
38
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...