ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกลูบี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
23
17
40
1
อบ.2
11
16
27
1
อบ.3
16
18
34
1
รวม อบ.
50
51
101
3
ป.1
26
24
50
2
ป.2
25
23
48
2
ป.3
30
24
54
2
ป.4
36
15
51
2
ป.5
23
28
51
2
ป.6
32
26
58
2
รวมประถม
172
140
312
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
222
191
413
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...