ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
13
23
1
อบ.2
19
13
32
2
อบ.3
16
26
42
2
รวม อบ.
45
52
97
5
ป.1
30
17
47
2
ป.2
23
19
42
2
ป.3
20
26
46
2
ป.4
22
17
39
2
ป.5
23
16
39
2
ป.6
26
25
51
2
รวมประถม
144
120
264
12
ม.1
23
21
44
2
ม.2
17
27
44
2
ม.3
21
29
50
2
รวมมัธยมต้น
61
77
138
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
250
249
499
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...