ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสาคร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
10
19
1
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
14
17
31
1
รวม อบ.
36
37
73
3
ป.1
22
18
40
1
ป.2
18
23
41
1
ป.3
21
15
36
1
ป.4
12
14
26
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
18
15
33
1
รวมประถม
103
96
199
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
133
272
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...