ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
9
13
1
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
24
27
51
3
ป.1
13
9
22
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
9
14
23
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
72
63
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
90
186
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...