ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
14
12
26
3
ป.1
11
13
24
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
41
42
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
54
109
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...