ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไอร์แยง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
10
15
1
อบ.2
17
15
32
1
อบ.3
12
23
35
1
รวม อบ.
34
48
82
3
ป.1
18
18
36
1
ป.2
17
16
33
1
ป.3
21
16
37
1
ป.4
23
12
35
1
ป.5
16
15
31
1
ป.6
18
14
32
1
รวมประถม
113
91
204
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
147
139
286
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...